Επιμέλεια ιστοσελίδας

Γιάννης Σκούρτης

 Αδελφότης των εν Αθήναις Ψαριωτών Κορινθίας

Ιστορικός σύλλογος των κατοικούντων στην Αθήνα Ψαραίων, ο οποίος δραστηριοποιήθηκε με πολύ καλά αποτελέσματα για πολλά χρόνια. Από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της αδελφότητας, ήταν ο «επαναπατρισμός» έστω και προσωρινά της σεπτής Κάρας του Αγίου Νικολάου του εξ Ιχθύος , τα έτη 1992 & 2014, από τα Μετέωρα που φυλάσσεται. Πολλές ακόμα παρεμβάσεις του συλλόγου υπήρξαν ευεργετικές για το χωριό μας.

Δείτε το καταστατικό της Αδελφότητας Ψαριωτών

           

 - Ας δούμε αναλυτικά την ιστορική διαδρομή της Αδελφότητας μέχρι και σήμερα:

                  Η ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΨΑΡΙΩΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

     Το σωματείο των Ψαριωτών, που έχουν εγκατασταθεί σε διάφορα μέρη της Ελλάδος και κυρίως στην Πρωτεύουσα, φέρει την επωνυμία: ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΨΑΡΙΩΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ.

     Με τον τίτλο αυτό, οι ιδρυταί του θέλησαν να δώσουν το πνεύμα της αδελφικότητος, που πρέπει να επικρατεί στα μέλη του, γιατί το πνεύμα αυτό είναι αυτονόητο, δεδομένου όντος ότι, όσο και αν ανεπτύχθη το χωριό μας, παρέμεινε στις βασικές του αρχές, συνήθειες αλλά και οικογένειες που συνδέονται αδελφικά μεταξύ τους.

         Η ίδρυση του Σωματείου ξεκίνησε από μια επιτροπή η οποία στις 10.9.1975 απεφάσισε να προωθήσει τη διαδικασία ιδρύσεως. Την επιτροπή αποτελούσαν οι:

     1) Κων/νος Σταματόπουλος, δικηγόρος, 2) Επαμεινώνδας Σταματόπουλος, συμβολαιογράφος Αθηνών, 3) Αναστάσιος Αθ. Αλεξόπουλος, δικηγόρος τότε Αθηνών, 4) Δημήτριος Σπηλιόπουλος, συντ/χος Ο.Τ.Ε. και 5) Κων/νος Τσαμαδός, συντ/χος ΕΛΤΑ.

          Πράγματι η ίδρυσις του Σωματείου ενεκρίθη με την υπ' αριθμ. 289/1976 απόφασιν του Πολ.Πρωτοδικείου Αθηνών και ενεγράφη αυτό εις το βιβλίο των σωματείων Αθηνών, με τον αριθμό 5715/1976 και άρχισε να λειτουργεί .

         Η σφραγίδα του Σωματείου γράφει: "ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΨΑΡΙΩΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ" και στο μέσον έχει απεικόνιση συμβολική, ενός ψαριού, που ήταν ανέκαθεν σύμβολο πολλών εννοιών, αλλά ιδίως της αδελφότητος ,  αλλά ταίριαζε και με το όνομα του χωριού μας.

            Κατά το Καταστατικό του, σκοποί του Σωματείου είναι η συνένωσις των εκ Ψαρίου Κορινθίας καταγόμενων δια δεσμών αδελφότητος και αλληλεγγύης, η ηθική και υλική συμπαράστασις προς τα μέλη και τους κατοίκους του χωριού και η εκτέλεσις έργων εις το χωριό.

             Εκδηλώσεις (1975-1993)

     Το Δ.Σ. στα πλαίσια της επιδιώξεως των σκοπών του, προβαίνει σε εκδηλώσεις τριών κυρίως μορφών ήτοι:

         * Συνεστιάσεις των μελών μια φορά το χρόνο, συνήθως τον Ιανουάριο.

      *  Εορτασμό του Αγίου Νικολάου, ο οποίος από τα πρώτα έτη εγίνετο στον Ιερό Ναό της Ζωοδόχου Πηγής Αθηνών και μια φορά στην Αγία Φωτεινή Ιλισσού, ενώ από το έτος 1998 γίνεται την πρώτη Κυριακή του Ιουνίου στο χωριό μας.

         * Εκδρομαί με πούλμαν συνήθως στα χωριά.

        Μερικά από τα επιτεύγματα της Αδελφότητος:

      α) Κατάρτισις Μητρώου Μελών και στην Αθήνα και τα περίχωρα κατοικούντων Ψαριωτών. Μία εργασία αρκετά δύσκολη δεδομένου όντος ότι στην περιοχή Πρωτευούσης κατοικούν περίπου 270 οικογένειες καταγωγής από το Ψάρι. Σε κατάλογο που διενεμήθη στα μέλη, σαν ημερολόγιο περιλαμβάνονται 275 οικογένειες.

        β) Οργάνωσις εορτών του Αγίου Νικολάου, με κορύφωση την έλευση της Ιεράς Κάρας για προσκύνημα τα έτη 1992 και 1993.

         Κατά το έτος 1978 επετεύχθη η συγκρότηση σε σώμα της Νεολαίας, η οποία επέδειξε αξιόλογο δράση και ζωτικότητα, που διακρίνει τους νέους. Από ένα πρακτικό της 19.11.1978 φαίνεται ότι το Δ.Σ. της νεολαίας απετελέσθη από τους εκλεγέντες:

           1) Αθανάσιο Αλεξόπουλο, πρόεδρο, 2) Ιωάννη Σπηλιόπουλο, αντιπρόεδρο, 3) Αριστείδη Σκούρτη, Ταμία, 4) Παναγιώτη Σπυρίδων, μέλος, 5) Αικατερίνη Πανοπούλου, μέλος και 6) Κων/νο Λέγγα, μέλος.

               Μεταξύ των επιτευγμάτων της νεολαίας εξέχουσα θέση έχει η έκδοση τριών πολύ καλαίσθητων φύλλων περιοδικού υπό τον τίτλο: "ΤΟ ΒΗΜΑ".

          Μέλη της Αδελφότητος και της Νεολαίας  μπορούν να γίνουν όλοι όσοι κατάγονται εκ του χωρίου, καθώς και οι φίλοι του χωριού μας.

          1993-2011  18 χρόνια νομικού και ουσιαστικού ύπνου.

          2011 και επέκεινα επαναδραστηριοποίηση της Αδελφότητας.

 

 

 Η ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΨΑΡΙΩΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, μετά την δικαστική της αναβίωση, συμπλήρωσε 1 χρόνο λειτουργίας και παρά τις εν γένει αντίξοες συνθήκες προέβη στις παρακάτω ενέργειες :

1) Πραγματοποίησε την έκτακτη αρχαιρεσιακή γενική συνέλευσή της  την 30.6.2011 στο ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΞΕΝΟΦΩΝ, όπου εξελέγη 5μελές Διοικητικό Συμβούλιο και 3μελής Εξελεγκτική Επιτροπή.

2) Μίσθωσε γραφείο στην οδό Νικηταρά 3 και Εμμαν.Μπενάκη, 5ος όροφος, για μία διετία Το γραφείο είναι εξοπλισμένο με καθίσματα , έπιπλο γραφείο.

3) 'Ελαβε ως πολιτιστικός φορέας του Υπουργείου Πολιτισμού-Τουρισμού  αριθμό μητρώου 2409.

4) 'Ελαβε Αριθμό Φορολογικού Μητρώου ΑΦΜ 997479039 Α' ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ και ήδη κατέθεσε την πρώτη φορολογική της δήλωση.

5) 'Εχει θεωρήσει στοιχεία Αποδείξεων Είσπραξης από την Περιφέρεια Αττικής.

6) 'Εχει λογαριασμό όψεως στο όνομά της στην ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 017 04 006029 57, όπου μπορεί να κατατεθεί οιοδήποτε ποσό από οιονδήποτε Ψαραίο ή φίλο του χωρίου και των κατοίκων του.

       Στα πλαίσια της εμπέδωσης του συλλόγου καλούμε καθένα να συμπληρώσει το υπόδειγμα της φόρμας "ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΟΥΣ" για τη συμπλήρωση του μητρώου της ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ και να το αποστείλει στο e-mail της : adelfotispsariotonkorinthias@yahoo.gr  ή στο FAX: 210-8228521 ή στη διεύθυνση : Μέρμηγκα 5, Αθήνα 112 51.

 

 

 

 

 

 Πολιτιστικός Σύλλογος Απανταχού Ψαριωτών Κορινθίας

                Cultural Association of Worldwide Psariotes

Την 8/6/2008 κατά τη διάρκεια γενικής συνέλευσης, κατοίκων του χωριού και καταγόμενων από το Ψάρι, παμψηφεί αποφασίστηκε η ίδρυση «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΨΑΡΙΩΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ» σαν φυσική μετεξέλιξη του από το 1994 υφιστάμενου «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΝΕΩΝ ΨΑΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ». Η αναγκαιότητα της μετεξέλιξης του πολύ αποτελεσματικού συλλόγου των νέων του χωριού σε σύλλογο απανταχού Ψαριωτών ,προέκυψε από τις ανάγκες των καιρών και την κοινή αίσθηση ότι πρέπει να υπάρχει ένας ενιαίος σύλλογος των Ψαραίων , οπουδήποτε της γης και  αν κατοικούν.

Η κοινή επιθυμία της ένωσης σε ενιαίο σύνολο, έγινε πραγματικότητα στη συνέχεια με την ψήφιση του καταστατικού του νέου συλλόγου, το οποίο προβλέπει στο αρχικό άρθρο του συμβολικά ως έμβλημα του συλλόγου τους τρεις (3) ιχθείς  με την μία κοινή κεφαλή που συμβολίζει την ενότητα των απανταχού Ψαριωτών. Ως έδρα του συλλόγου ορίστηκε το Ψάρι και παράρτημα του συλλόγου ορίστηκε να διατηρείται στην Αθήνα. Σύμφωνα με το άρθρο 2 του καταστατικού, σκοπός του νέου συλλόγου είναι η οικονομική, πνευματική και πολιτιστική ανάπτυξη των απανταχού της οικουμένης Ψαραίων, η καλλιέργεια της αλληλεγγύης και αγάπης μεταξύ των μελών, η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος του χωριού και η βελτίωση του με την εκτέλεση έργων προόδου.

Περιληπτικά, η επίτευξη των ανωτέρω σκοπών θα επιδιωχθεί με τα εξής μέσα :

  • Με τη σύσταση, οργάνωση και λειτουργία πολιτιστικού κέντρου, βιβλιοθήκης και αναγνωστηρίου, οργάνωση μαθημάτων λαϊκής επιμόρφωσης και εκδηλώσεις εορτών, πανηγυριών, διαλέξεων, ομιλιών, εκθέσεων, εκδρομών κτλ.
  • Με την εκτέλεση έργων απαραίτητων για το χωριό, την συντήρηση έργων και μνημείων και την βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος.
  • Με τη συνεργασία με τον Δήμο, την εκκλησιαστική επιτροπή, το Δημοτικό Σχολείο και την αδελφότητα Ψαριωτών.
  • Με την δημιουργία και διατήρηση, τράπεζας αίματος, λαογραφικού μουσείου, αθλητικού τμήματος και ομάδας εθελοντισμού για την πυροπροστασία και τις λοιπές έκτακτες ανάγκες,

και  πολλές ακόμα παρεμβάσεις προς τον κατά περίπτωση αρμόδιο φορέα για την επίτευξη του συνόλου των σκοπών ίδρυσής του.

Μέλη του «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΨΑΡΙΩΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ» μπορούν να εγγραφούν σύμφωνα με το άρθρο 4 του καταστατικού, «.οι καταγόμενοι εκ Ψαρίου Κορινθίας, οι κατιόντες τούτων, οι συνδεόμενοι εξ αγχιστείας μετά τούτων και οι φίλοι του χωριού» .

Επιθυμία των ιδρυτών του συλλόγου είναι η μεγαλύτερη δυνατή εγγραφή μελών, ιδιαίτερα των διαβιούντων σε χώρες του εξωτερικού Ψαραίων. Για τον σκοπό αυτό δημιουργήσαμε, φόρμα αίτησης εγγραφής νέου μέλους η οποία μπορεί να υποβληθεί μέσω της ιστοσελίδας. Το δικαίωμα εγγραφής στον πολιτιστικό σύλλογο καθορίστηκε στα δέκα (10) ευρώ τα οποία μπορούν να κατατεθούν στο λογαριασμό του συλλόγου με αριθμό 429/296028-13 που έχει ανοιχτεί στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.

Νομίζουμε πως η συμμετοχή μας ως ενεργά μέλη αυτής της νέας ελπιδοφόρας προσπάθειας, είναι το λιγότερο που οφείλουμε προς τον τόπο που πρωτοείδαμε το φως, το λιγότερο που οφείλουμε στους ανθρώπους που συνεχίζουν να ζουν στο χωριό και με τις δραστηριότητές τους το κρατούν ζωντανό και σε ευημερία.