Επιμέλεια ιστοσελίδας
Γιάννης Σκούρτης

Αίτηση Εγγραφής

Εάν επιθυμείτε να εγγραφείτε στον πολιτιστικό μας σύλλογο, συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και πατήστε Αποστολή Αίτησης.

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ

ΕΠΩΝΥΜΟ:
ΟΝΟΜΑ:
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ:
ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ:
ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΟΔΟΣ: ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ: Τ.Κ.:
ΠΟΛΗ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
ΧΩΡΑ: E-MAIL:

Επιθυμώ να εγγραφώ ως μέλος του «Πολιτιστικού Συλλόγου Απανταχού Ψαριωτών Κορινθίας». Αποδέχομαι τα αναφερόμενα στο καταστατικό του συλλόγου, όπως αυτά περιληπτικά περιγράφονται στην ιστοσελίδα του χωριού μας και υπόσχομαι κάθε δυνατή από μέρους μου βοήθεια για την επίτευξη των επιδιώξεων του συλλόγου, με σκοπό την ευημερία του χωριού μας.