Επιμέλεια ιστοσελίδας

Γιάννης Σκούρτης

Τα νέα του χωριού μας

Ημ/νία Τίτλος
27/3/2013

Διοικητική υπαγωγή του χωριού μας από την απελευθέρωση μέχρι σήμερα

Αν και το χωριό μας …στεκόταν στους αιώνες πάντα γεωγραφικά στον ίδιο τόπο, εντούτοις οι εκάστοτε διοικητικές διαιρέσεις που οι κυβερνώντες απεφάσιζαν, το «τραβολογούσαν» πότε στη Στυμφαλία της Αρκαδίας (!) (στην οποία άλλωστε ανήκε από την αυγή της ιστορίας) πότε στην … Αργολιδοκορινθία πότε στην (σκέτη) Κορινθία, πότε το άφηναν ήσυχο σαν κοινότητα, πότε το επανέφεραν στη Στυμφαλία (της σκέτης Κορινθίας αυτή τη φορά) και εσχάτως απεφάσισαν πως μπορεί να γίνει και … παραθαλάσσιο ορίζοντάς το ως μέρος του διευρυμένου Δήμου Σικυωνίων. Πολιτικοί και οικονομικοί πάντα οι λόγοι που επέβαλαν αυτές τις αλλαγές, όμως αυτοί που έβγαιναν πάντα χαμένοι από αυτές τις παλινωδίες ήταν οι ίδιοι οι κάτοικοι του…
Γιατί είναι δεδομένο πως όσο τα κέντρα αποφάσεων που αφορούν τον άνθρωπο, ξεφεύγουν από το πρωτόλειο κύτταρο μιας κοινωνίας τον οικισμό, ή το χωριό και συνεχώς απομακρύνονται απ’ αυτό, τόσο η ζωή του απλού ανθρώπου που κατοικεί εκεί δυσχεραίνεται εξαιτίας της έλλειψης της απαιτούμενης αμεσότητας. Αλλά ποιος νοιάζεται στις μέρες μας για τον απλό άνθρωπο του χωριού, για τους «άρχοντες» η υπόστασή του –δυστυχώς- ζυγίζεται μόνο υπό την έννοια του ψηφοφόρου…     

             

Ας δούμε λοιπόν αναλυτικά την διοικητική υπαγωγή του χωριού μας τα τελευταία 175 χρόνια περίπου κι ας αναγνώσουμε ως ιστορικά ντοκουμέντα πλέον τα παρατιθέμενα φύλλα εφημερίδος της Κυβέρνησης βάσει των οποίων έγινε αυτή η υπαγωγή:

 

-      Με το ΦΕΚ 19Α/26-5-1834 «Περί της οροθεσίας και της εις δήμους διαιρέσεως του Νομού Αργολίδος & Κορινθίας» το Ψάρι (ως ενιαίο όμως σύνολο με τον Ασπρόκαμπο) προσαρτάται στο νεοσύστατο Δήμο Στυμφαλίας, ο οποίος είχε ως πρωτεύουσά του τη «Δούσα» όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται τότε το σημερινό Κεφαλάρι (Ντούσια). Στο ανωτέρω ΦΕΚ αναφέρεται ότι το Ψάρι και ο Ασπρόκαμπος είχαν σύμφωνα με την απογραφή του νεοσύστατου κράτους μας 200 κατοίκους (40 οικογένειες). Από τα αξιοσημείωτα αυτού του ιστορικού ΦΕΚ, ότι είναι γραμμένο και Ελληνικά και Γερμανικά (ελέω του ανηλίκου τότε Βασιλέα Όθωνα), ότι διαφέρουν οι ημερομηνίες που αναφέρονται στο ΦΕΚ ανάμεσα στην Ελληνική και την Γερμανική έκδοση (26-5-1834 για την Ελληνική και 7-6-1834 για την Γερμανική), λόγω ημερολογιακής διαφοράς των χωρών (Ιουλιανό και Γρηγοριανό ημερολόγιο αντίστοιχα) και βέβαια ιστορική σημασία έχουν τα ονόματα που υπογράφουν το φύλλο. Η Αντιβασιλεία των Ελλήνων (Βαυαροί) δια του κόμη ΑΡΜΑΝΣΠΕΡΓ και των ΜΑΟΥΡΕΡ & ΕΪΔΕΚ και βέβαια οι γραμματείς Επικρατείας (μεταξύ άλλων) Α.Μαυροκορδάτος και ο (αλήστου μνήμης για όλο το Μοριά)  Ι.Κωλέτης.

 

-      Με το ΦΕΚ 262Α/31-8-1912,«περί αναγνωρίσεως κοινοτήτων εν τω νομώ Αργολίδος & Κορινθίας», το Ψάρι αποσπάται από το Δήμο Στυμφαλίας και αναγνωρίζεται ως κοινότητα, «… έχουσα υπέρ τους 300 κατοίκους και σχολείον στοιχειώδους εκπαιδεύσεως». Υπογράφει εν ονόματι του Βασιλέως Γεωργίου του Α΄ ο Αντιβασιλεύς Κωνσταντίνος Διάδοχος και ο Υπουργός των Εσωτερικών Εμμ. Ρέπουλης.

 

-      Με το ΦΕΚ 244Α/4-12-1997 (Ν.2539/97), «Συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης», συστάθηκαν οι πρωτοβάθμιοι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης ανά νομό της χώρας. Σύμφωνα με τη νέα πλέον συγκρότηση καταργείται η κοινότητα Ψαρίου και το χωριό μας  προσαρτάται και πάλι στο Δήμο Στυμφαλίας. Το φύλλο έχει υπογράψει την προηγουμένη (3/12/1997) ο τότε Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωστής Στεφανόπουλος.

 

-      Με το ΦΕΚ 87Α/7-6-2010 (Ν.3852/10) «νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», το Ψάρι αποσπάται και πάλι από το Δήμο Στυμφαλίας – όπως και όλα τα υπόλοιπα χωριά του Δήμου- και προσαρτάται στο Δήμο Σικυωνίων. Το φύλλο φέρει την υπογραφή του Προέδρου της Δημοκρατίας Κάρολου Παπούλια και του τότε Πρωθυπουργού Γεωργίου Α. Παπανδρέου.

 

     www.psarikorinthias.gr 

Επιστροφή