Επιμέλεια ιστοσελίδας

Γιάννης Σκούρτης

Τα νέα του χωριού μας

Ημ/νία Τίτλος
8/1/2011

Τα χαμένα επαγγέλματα (Μαραγκοί) - Από τον Παναή

ΧΑΜΕΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ (συνέχεια):

 

ΜΑΡΑΓΚΟΙ: η πληθώρα των μαραγκών μαρτυρεί τα πολλά -ενεργά-σπίτια που υπήρχαν στο χωριό με τα αναγκαία ,φυσικά, βοηθητικά κτίσματα. Έχουμε :

α)Γιώργης Τσεφάλας ,το παρατσούκλι.

β)Κώστας Λαυκιώτης,

γ)Παναγιώτης Τζελέπης,

δ)Ανδρέας Γαλάνης(ΙΚΑΡΙΟΣ),

ε)Βασίλης Αθανασίου(ΚΑΣΕΛΑΚΗΣ,το παρατσούκλι),

στ)Ηλίας Γαλάνης (ΜΗΝΑΙΟΣ),

ζ)Δημήτριος Παπαδημητρίου(ΛΑΜΠΑΟΥΝΑΣ,το
παρατσούκλι),

η)Γεώργιος Βλάχος(ΜΑΤΟΥΛΑΣ)

θ)Αλέξης Αλεξόπουλος(ΜΙΣΟΘΕΟΣ,το παρατσούκλι),

ι)Βαγγέλης Κυριακόπουλος(ΝΙΚΟΛΟΣ,το παρατσούκλι),

ια)Γεώργιος Αλεξόπουλος και

ιβ)Βασίλης Παπαδημητρίου(ΖΙΩΓΑΛΑΣ,το παρατσούκλι).

Υ.Γ. όποιος γνωρίζει το επώνυμο του ΤΣΕΦΑΛΑ ας το γνωστοποιήσει στην ιστοσελίδα. Ήδη βρήκαμε τα πλήρη ονοματεπώνυμα σε τρία παρώνυμα η παρατσούκλια:

α)ΚΙΓΚΑΣ= Γεώργιος Κιγκόπουλος,

β)ΛΕΒΟΥΧΟΣ= Αναστάσιος Βλάχος,

γ)ΦΥΛΛΟΞΕΡΑΣ= Βασίλης Γαλάνης.

 

ΠΑΝΑΗΣ
EMAIL pspiridonlaw@yahoo.gr    

Επιστροφή