Επιμέλεια ιστοσελίδας

Γιάννης Σκούρτης

Τα νέα του χωριού μας

Ημ/νία Τίτλος
30/8/2010

Τα χαμένα επαγγέλματα (κορδέλες & κουρεία) - Από τον Παναή

ΤΑ ΧΑΜΕΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

 

2.Α) ΚΟΡΔΕΛΕΣ.Οι κορδέλες ήταν μεγάλα
πριόνια που έκοβαν τα ξύλα σε διάφορα μεγέθη για διάφορες χρήσεις. Ήταν μικρές βιοτεχνικές επιχειρήσεις.

Ιδιοκτήτες κορδελών: α)ΙΚΑΡΙΟΣ-κατά κόσμο Ανδρέας ΓΑΛΑΝΗΣ-και Γεώργιος ΣΚΟΥΡΤΗΣ του Αριστείδη.  Η επιχείρηση ήταν εκεί που είναι σήμερα το σπίτι του Σπύρου του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ του
δάσκαλου και αργότερα όταν απεσύρθη λόγω ηλικίας ο Ικάριος, ο μπαρμπαγιώργης ο ΣΚΟΥΡΤΗΣ την πήγε κάτω από το σπίτι του. (ενδιαφέρον θα είχε να μας δείξουν οι Γιάννης, Τέλης, Παναγιώτης κάποιες φωτογραφίες).

β)ΜΑΤΟΥΛΑΣ-κατά κόσμο Γεώργιος ΒΛΑΧΟΣ-  και ο γιος του Βασίλης. Η επιχείρηση ήταν εκεί που έχει σήμερα το σπίτι του (το καινούργιο, ο Βασίλης ο ΜΑΤΟΥΛΑΣ.

γ)ΒΟΥΛΓΑΡΟΣ-κατά κόσμο Δημήτριος ΛΕΓΓΑΣ
του Χρήστου, (Ο Μήτσος είδε το επάγγελμα αυτό να φθίνει και σιγά-σιγά περιορίστηκε σε κινητή κορδέλα και άγνωστο αν ασκεί επαγγελματικά αυτή
τη δουλειά)

 

Β) ΚΟΥΡΕΙΣ:α).ΚΙΓΚΑΣ(άγνωστο αν είναι μικρό όνομα η επώνυμο η παρώνυμο κοινώς παρατσούκλι).Ήταν γαμπρός στο Ψάρι και καταγότανε από το ΜΠΟΤΣΙΚΑ ήδη ΑΗΔΟΝΙΑ και είναι άγνωστο που ήταν το κουρείο του.

β)Γεώργιος ΣΚΟΥΡΤΗΣ του Αριστείδη. Το κουρείο ήταν στη πλατεία και πάντα εντός του καταστήματος των ΒΡΑΚΟΤΣΟΛΑΙΩΝ και όταν έγινε η
τελευταία διαμόρφωση μεταφέρθηκε στην άκρη στην
πλατεία.

γ)ΚΑΦ(Π)ΟΥΤΣΟΝΙΚΟΛΗΣ-κατά κόσμο Νικόλαος ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ,γαμπρός στο Ψάρι ,καταγόμενος από τον Ασπρόκαμπο και ο γιος του Βαγγέλης του
ΚΑΦ(Π)ΟΥΤΣΟΥ. Το κουρείο ήταν πάντα εκεί που είναι στην αγορά το σπίτι του Λούλη (Ηλία ΒΛΑΧΟΥ) συνταξιούχου δικαστικού υπαλλήλου. Εκεί ήταν παλιότερα και το μαγαζί του ΦΑΡΜΑΚΑ(ΛΕΓΓΑΣ το επώνυμο) και αργότερα του γαμπρού του ΜΠΟΥΡΑΖΟΥ-κατά κόσμο Γεωργίου ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ. γ)Παναγιώτης ΛΥΚΑΡΓΥΡΗΣ του Βασιλείου. Το κουρείο του ήταν άλλοτε στο παλιό μαγαζί του
ΜΠΑΡΟΥΤΗ -κατά κόσμο ΚΡΙΕΖΗ και άλλοτε διπλά από το παλιό κοινοτικό γραφείο στου γεροΜΑΛΤΕΖΟΥ-κατά κόσμο Κώστα ΒΟΥΔΟΥΡΗ.

 

-Υ.Γ. χαρακτηριστικό της ζωντάνιας του χωριού ήταν ότι οι ΚΟΡΔΕΛΕΣ ΙΚΑΡΙΟΥ -ΣΚΟΥΡΤΗ και
ΜΑΤΟΥΛΑ και ΥΙΟΥ  και τα ΚΟΥΡΕΙΑ των ΣΚΟΥΡΤΗ, ΚΑΦ(Π)0ΥΤΣΟΥ και ΥΙΟΥ και ΛΥΚΑΡΓΥΡΗ λειτουργούσαν την ίδια χρονική περίοδο.

ΠΑΝΑΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

EMAIL pspiridonlaw@yahoo.gr     

Επιστροφή