Επιμέλεια ιστοσελίδας

Γιάννης Σκούρτης

Βιογραφίες

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΑ ΓΑΛΑΝΗΣ

 

Γεννήθηκε στο Ψάρι το 1884. Τελείωσε το Γυμνάσιο στο Άργος. Την 1η Σεπτεμβρίου του 1912, ενεγράφη στην Ιατρική σχολή Αθηνών.
Λόγω των Βαλκανικών πολέμων, δεν παρακολούθησε τα μαθήματα διότι εστρατεύθη.  Όταν απεστρατεύθη μετεγράφη  κατά προτροπήν του αδελφού του Κων/νου Γαλάνη (ήδη δικηγόρου Αθηνών) στη Νομική σχολή.
Έλαβε το πτυχίο του στις 12 Ιουνίου 1919 και έκτοτε άρχισε να δικηγορεί μαζί με τον αδελφό του στην Αθήνα. Εξέδωσαν μαζί τρία βιβλία προς υποβοήθηση των νέων δικηγόρων ήτοι :
α)  «Διαδικασία και αρμοδιότητα των Πολιτικών Δικαστηρίων» - 1928, της οποίας η τρίτη έκδοση έγινε το 1958 από μόνο τον Δημ. Γαλάνη, με τη βοήθεια και του γιού του Κων/νου Δημ. Γαλάνη, αργότερα Δικηγόρου Αθηνών.
β)  «Διαδικασία και αρμοδιότητα των Ποινικών Δικαστηρίων» - 1931    
γ)  «Διαδικασία της αναγκαστικής εκτελέσεως και του πλειστηριασμού» - 1939

Απεβίωσε την 10 Μαρτίου 1970 και ετάφη κατ’ επιθυμία του, δίπλα στον αδελφό του και τους γονείς του, στον οικογενειακό τάφο στο Ψάρι.

κείμενο:  ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΗΜ. ΓΑΛΑΝΗΣ

Επιστροφή