Επιμέλεια ιστοσελίδας

Γιάννης Σκούρτης

Τα νέα του χωριού μας

Ημ/νία Τίτλος
22/4/2022

Ακολουθίες των Αχράντων Παθών & της Αποκαθήλωσης στο χωριό μας - Φωτο & video Αριστέα Νάκου

"... Στέφανον εξ ακανθών περιτίθεται ο των αγγέλων Βασιλεύς.
Ψευδή πορφύραν περιβάλλεται,
ο περιβάλλων τον ουρανόν εν νεφέλαις. 

Ράπισμα κατεδέξατο ο εν Ιορδάνη ελευθερώσας τον Αδάμ.
Ήλοις προσηλώθη ο Νυμφίος της Εκκλησίας.
Λόγχη εκεντήθη ο Υιός της Παρθένου. 

Προσκυνούμεν Σου τα πάθη, Χριστέ.

Δείξον ημίν και την ένδοξόν σου ανάστασιν".


 

 

                         

    

                         

Επιστροφή